SODA helpt u bij internetoplichting

Het is aan de orde van de dag. Internetoplichting. Door WhatsAppfraude, Marktplaatsfraude of op andere listige manieren maken criminelen anderen geld afhandig. Wellicht is het u overkomen, u voelt zich bedonderd. U werd opgelicht.

Sinds 2021 zijn er nieuwe mogelijkheden om geld na internetoplichting terug te halen. De overheid heeft samen met de banken afspraken gemaakt. Vanaf nu kunnen gegevens van de ontvanger van uw geld door de bank bekend worden gemaakt. Met de gegevens van de ontvanger heeft u echter niet direct uw geld terug. SODA kan hierbij helpen. Op deze site leest u alles wat u moet weten.

Stappenplan SODA

Recidive check
SODA checkt het rekeningnummer van de oplichter bij de politie. Pas als deze vaker wordt genoemd in een aangifte, kan de bank gevraagd worden de gegevens van de oplichter te verstrekken. Indien deze check bij de politie (nog) geen resultaten oplevert zal SODA periodiek deze check herhalen.

Gegevens opvragen
Zodra de check bij de politie een hit oplevert zal SODA de bank om de benodigde gegevens verzoeken.

21 dagen regeling
De bank zal eerst de oplichter 21 dagen gelegenheid geven het bedrag terug te betalen. Pas bij uitblijven van betaling zal de bank de gegevens verstrekken.

Gegevens ontvangen
Zodra de 21 dagen termijn is verstreken mag de bank de gegevens aan SODA verstrekken.

Aansprakelijk stellen
In lang niet alle gevallen zijn de door de bank geleverde gegevens van de oplichter voldoende om de incasso te starten. SODA zorgt dat de gegevens van de oplichter worden aangevuld met de actuele gegevens uit de Basisregistratie Personen. SODA zal de ontvanger van het geld aansprakelijk stellen voor de schade en het bedrag in uw belang laten verhalen. Hiervoor schakelt SODA een gerechtsdeurwaarder in.

Geld ontvangen
Zodra het geld is ontvangen keert SODA dit bedrag aan u uit na aftrek van kosten.

Dagvaarden
In het uiterste geval gaat SODA namens u naar de rechter. SODA schat de haalbaarheid van de zaak in. Kosten voor dagvaarden worden betaald uit een fonds.

SODA verhaalt meer

U heeft onterecht geld overgemaakt aan de oplichter. Dit bedrag is schade. Maar u heeft meer schade geleden. Zo heeft het hele voorval u tijd gekost. Denk aan het contact met uw bank, contact met de politie, contact met SODA et cetera. De wet zegt dat de veroorzaker van schade verplicht is deze te vergoeden. Dat geldt dus ook voor al uw extra inspanningen. SODA verhaalt bovenop uw schade ook een extra schadevergoeding:

Contact met bank € 20,-
Contact met politie € 20,-
Doen van aangifte € 20,-
Emotionele schade € 50,-
Totaal € 110,-

Bovenop uw schade verhaalt SODA ook € 110,- schadevergoeding. Dit is een gestandaardiseerd bedrag, ongeacht de omvang van uw schade.

Kosten SODA

SODA houdt van aanpakken. Er wordt hard gewerkt om ons werk zo goed en slim mogelijk te doen. Dit doen we in goed overleg met alle partijen. In sommige gevallen is het nodig om de rechter in te schakelen om betaling af te dwingen. Vooraf weet niemand of deze stap naar de rechter nodig is. SODA heeft daarom een fonds opgericht. Met dit fonds is er voor alle benadeelden de mogelijkheid om zonder kosten de zaak voor te leggen aan de rechter. Kosten worden in dat geval betaald uit het fonds.

SODA werkt op basis van ‘no cure no pay’. Alleen na een succesvolle incasso houdt SODA kosten in op het ontvangen bedrag.

Schadebedrag (exclusief extra schadevergoeding) Inhouding
0-1.000 € 75,-  +  € 25,-  fondsbijdrage
1.000-2.500 € 150,-  +  € 50,-  fondsbijdrage
2.500-10.000 € 200,-  +  € 50,-  fondsbijdrage
10.000 en meer € 300  +  € 50,-  fondsbijdrage

Voorbeeld:
U heeft onterecht 450 euro overgemaakt aan een oplichter.
SODA verhaalt: € 450,-  +  € 110,-  =  € 560,-
Na succesvolle incasso ontvangt u: € 560,-  -  € 100,-  =  € 460,-

Politie kiest SODA voor het uitvoeren van een pilot om schade te verhalen op internetoplichters

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie (LMIO) heeft een aantal aangevers geselecteerd en hen aangeboden deel te nemen aan de pilot waarbij de ontvanger van het geld door SODA aansprakelijk wordt gesteld. Deze aangevers hebben een brief ontvangen van de politie. Indien de aangever wil deelnemen aan de pilot, geeft deze aan SODA de opdracht om de ontvanger van het geld aansprakelijk te stellen voor de schade.

Uit de door het LMIO geselecteerde aangiftes blijkt dat deze aangevers allemaal een betaling hebben gedaan op hetzelfde bankrekeningnummer in de veronderstelling dat daar, zoals overeengekomen, een product voor geleverd zou worden.

Nadat de opdracht van de aangever/benadeelde door SODA is ontvangen heeft SODA het recht op gegevens van de rekeninghouder van de bankrekening, waarop de betaling heeft plaatsgevonden, van de politie te ontvangen. SODA gaat met deze gegevens aan de slag en verhaalt namens de aangever/benadeelde het betaalde geldbedrag.

Naast het bedrag dat aangever/benadeelde onverschuldigd betaalde zal SODA ook een vergoeding van indirecte schade vorderen. Zodra het geld door SODA is ontvangen zal dit worden overgemaakt aan de aangever.

Zodra de schadevergoeding is betaald, zal de Officier van Justitie hierover worden geïnformeerd. Deze kan daarna beslissen het onderzoek te staken.

Inmiddels blijkt dat deze aanpak succesvol verloopt. Veel benadeelden hebben inmiddels hun schade volledig vergoed gekregen.

Voor meer informatie aangaande de aanpak internetoplichting vanuit de politie verwijzen wij u naar https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html